Psihogram.hr

GRAMcitata za vikend promišljanje💭
“Ne možemo reći: Ja bih jednu stranu longplejke života, a B stranu neću jer tu prevladavaju sentiši i žalobna glazba.”
Ovo su akril i citat nažalost pokojnog psihijatra dr. Torrea, iz knjižnice o nedavno održanoj izložbi “MJESTO OKUPLJANJA”.✏️🎨
Koliko Vi često razmišljate o životu i smrti❓
Kako Vam se čine njegove misli o smrtnosti❓