Psihogram.hr

Posljednji poremećaj u DRAMATIČNOM klasteru POREMEĆAJA LIČNOSTI je ANTISOCIJALNI poremećaj ličnosti.🤛
Karakterizira ga nedostatak empatije i neuviđanje socijalnih normi, te njihovo kršenje, uz višestruko kršenje zakona, pri čemu ne postoji kajanje za svoje prekršaje. Također, osobe su takve od najranije dobi, već oko 15. godine se jasno vide navedeni obrasci uz impulzivnost, agresivnost, neodgovornost prema sebi i drugima.💔👊🤬
Ovaj poremećaj je trostruko češći kod muškaraca, a procjenjuje se da ga ima do 3% opće populacije.😡
💚PSIHOGRAM – Vaš tjedni GRAM mentalnog zdravlja