Psihogram.hr

Prema najavi nastavljamo s GRAMomPSIHOedukacije o psihičkih poremećajima.

Ovaj tjedan odlučili smo posvetiti vrlo čestoj skupini poremećaja – učestalost u općoj populaciji je čak 10-13%, a radi se o POREMEĆAJIMA LIČNOSTI/OSOBNOSTI. 👥

Poremećaji ličnosti se temelje na određenim rigidnim nefunkcionalnim obrascima razmišljanja, interpretiranja i reagiranja koji dugoročno narušavaju kvalitetu svakodnevnog života osobe. 😡😱🤔😵‍💫

Postoje tri glavne kategorije poremećaja:

1️⃣EKSCENTRIČNI

2️⃣DRAMATIČNI

3️⃣ ANKSIOZNI

Nastavak psihoedukacije slijedi u narednim danima. 🔜

Više informacija o uslugama i cijenama na www.psihogram.hr🔎

Posjetite i naše društvene mreže:
FACEBOOK
INSTAGRAM

 

 

poremećaji ličnosti

poremećaji ličnosti

poremećaji ličnosti