Psihogram.hr

Kako ste❓
Jeste li sretni❓
Jeste li zadovoljni❓
Teško Vam je pružiti odgovore na ova naoko laka
pitanja❓

Prema teoriji američkog psihologa Abrahama Maslowa potrebe svih ljudi su univerzalne – svi ljudi imaju neke potrebe koje “leže” u temelju odgovora na prethodno postavljena pitanja. 🌍
Na grafičkom prikazu smo ilustrirali Maslowljevu piramidu/hijerarhiju potreba.⬇

Maslow kaže da postoji 5️⃣ razina piramide potreba. Na dnu se nalaze osnovne potrebe bez kojih svaki čovjek ne bi mogao normalno funkcionirati, a kako se uspinjemo potrebe su sve specifičnije.🔺

Na samom dnu se nalaze: potrebe za hranom, vodom, disanjem i razmnožavanjem.🍲🫗🤱🫁
Na drugoj stepenici je potrebu za sigurnošću.🏠
Na trećoj stepenici nas čeka potreba za ljubavlju i pripadanjem. 💕

Četvrta stepenica rezervirana je za potrebu za (samo)poštovanjem.🤝👏
Posljednja, peta stepenica je potreba za samoaktualizacijom. 😎✅

Jednoj studentici sam nedavno u intervjuu rekla:
“Ne živimo u savršenom svijetu i ne možemo imati 100 % zadovoljene sve potrebe, ali ljudi su prilagodljiva vrsta i bitno je da težimo k nekim ciljevima, da imamo nekoga tko nas voli i krov nad glavom. Kad je čovjek na miru sam sa sobom, onda je i život ispunjen. “ 🙂

💚PSIHOGRAM – vaš tjedni gram mentalnog zdravlja!💚

☎️091 50 60 589
📧psihogram.zagreb@gmail.com

FACEBOOK

INSTAGRAM

HIJERARHIJA POTREBA