Psihogram.hr

Nastavljamo s GRAMomPSIHOedukacije o opsesivno-kompulzivnom poremećaju. 🤓

 

Čak 2-3% opće populacije pati od ovog poremećaja, a podjednako je zastupljen među odraslim muškarcima i ženama. 👱‍♀️🟰👨‍🦰

Zanimljivo je da su simptomi OKP-a češći kod dječaka. 👦

Pojava poremećaja je između 20. i 35. godine života.

Razlozi pojave su raznoliki (genetika, promjene u mozgu, odgoj, okolina, stresori). 👥🧠🗣👊

Najvažnije je napomenuti da RJEŠENJE POSTOJI – preporuča se javljanje psihijatru radi uspostave kvalitetne farmakoterapije💊, a zatim uključivanje u psihoterapiju.💬

 

PSIHOGRAM d.o.o. nudi psihološko savjetovanje prema KBT principima uživo u Varšavskoj 14 ili online.📍

Javite se s povjerenjem, uvodne konzultacije su i dalje besplatne.

+385 91 506 0589

psihogram.zagreb@gmail.com

Vaš tjedni gram mentalnog zdravlja. 💚

 

okp

okp2

okp3