Psihogram.hr

TKO SAM JA?

Ja sam Dora Jurjević Jelić. Po struci sam magistra psihologije sa završenim drugim stupnjem edukacije za kognitivno-bihevioralnog terapeuta.

Radni staž stekla sam pri Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, u Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu te u medicini rada.

U edukaciji sam za kognitivno-bihevioralnog terapeuta te vanjski suradnik volonter u Savjetovalištu Filozofskog fakulteta za studente.

Moja priča

Već od rane dobi znala sam da želim raditi s ljudima. Tijekom studija volontirala sam na Hrabrom telefonu i završila osnovnu i dodatne edukacije iz savjetodavnog rada. Po završetku studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječem iskustvo u kliničkoj i razvojnoj psihologiji te medicini rada.

Licencirani sam NLP praktičar i Business coach.

“Veseli me činjenica da u posljednje vrijeme tema mentalnog zdravlja više nije tabu tema.”

Usluge

PSIHOGRAM d.o.o. registriran je za pružanje psihološke podrške, a uz odobrenje Hrvatske psihološke komore.
Nudimo Vam usluge psihološkog savjetovanja i grupne radionice temeljene na kognitivno-bihevioralnom pristupu te psihodijagnostičku obradu/procjenu.


Kognitivno-bihevioralna terapija je znanstveno utemeljena i dokazano djelotvorna terapija, a terapija izbora je za: anksiozne poremećaje, poremećaje raspoloženja, poremećaje hranjenja, seksualne i partnerske probleme, teškoće učenja, ovisnosti i opće zdravstvene probleme, uz poseban uspjeh kod djece i mladih. Najjači adut ovog pristupa je brzo te trajno rješavanje teškoća, zbog čega je popularan odabir kod klijenata.